Bu sitenin kuruluş amacı…

Bu sitenin kuruluş amacı…

Bu sitenin kuruluş amacı biorezonansla yapılabilenleri fiziksel ve ruhsal sağlık profesyonellerine anlatmak ve yeni başlayanların hızlıca uyumlanmalarına hem eğitimler hem de onlardan önce başlayanların tecrübelerine ulaşma şansı vererek katkıda bulunmaktır

Biorezonans onu kullanan doktor ya da terapiste; frekanslar üzerinde çalışmanın insan ruhunda yarattığı değişimleri yakından gözlemleme fırsatı verir ve bu deneyim biorezonansı kullanan terapistin yaşam/sağlık ve iyilik kavramlarına bakış açısını kökten değiştirecektir.

Frekanslarla yapılabilenleri ve bu yapılanların o kişinin ruhunda yarattığı derin ve güzel değişimleri görmek terapist için çoğu zaman öğretici ve bir o kadar da büyüleyici bir deneyimdir. Terapist, frekanslara müdehale edebilmenin etkilerinin nerede başlayıp nerelere kadar uzanabildiğini deneyimledikçe sisteme kendi enerjisi ile de uyumlanırRezonans terapilerinin bioenerji ile bağlantısı da göz önüne alınırsa bahsedilen bu uyumlanmanın ne kadar önemli olduğu daha kolay anlaşılabilir.

Genel bir gerçeklik olarak, terapistin biorezonans konusundaki bilgi ve tecrübesinin artması yapılan terapilerin etkinliğinin artması anlamına gelmektedir. NEOSANTE NEOClinics işte tam da bu noktada, biorezonans kullanıcılarının bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı ortak platform olarak iş görmektedir. Bu sitenin kurulum amacı biorezonans kullanan hekim ve diğer terapistlere ilerleme süreçlerinde katkıda bulunmaktır.