Resonans Terimi

Resonans terimi...

Rezonans terimi iki frekansın uyumlanması olarak açıklanabilir. Yani biorezonansta vücuda dışarıdan verilen enerjetik sinyallerle vücudun/ruhun etkileşime sokulması ve canlının enerjetik doğasında değişiklik yaratılmasıdır.

Biorezonansın çıkış noktası yukarıda yukarıda anlatıldığı gibi homeopati ile ilişkilidir ancak sonrasında “frekansı ters çevirme/yok etmeye çalışma” nın daha etkili sonuçlar verdiği görülmüş ve biorezonansın kendine has yolu şekillenmiştir. Biorezonansta aşağıda anlatıldığı şekilde hem invert edilen/ters çevrilen frekanslar hem de homeopati yoluna sadık kalınarak (homeopatik remedler üzerinden kullanılan) ters çevrilmeden/amplifiye edilen frekanslar kullanılabilir.

Pratikte biorezonans...

  1. Alerjen/toksik ya da bağımlılık yapan maddelerden alınan enerjetik bilgi (Ters çevrilerek/yok edilmeye çalışılarak) belirli güç ve frekans aralığında (kişinin tuttuğu elektrodlar yardımı ile) vücuda/enerji alanına verilerek
  2. Vücut atıklarından alınan enerjetik bilgi (ters çevrilerek/sıfırlamaya çalışılarak) o durum için seçilmiş ve modülasyon halindeki güç ve frekans aralıklarında vücuda/enerji alanına verilerek
  3. Vücudun kendisinden (özellikle problem bölgesinden) alınan enerjetik bilgi (ters çevrilerek/sıfırlanmaya çalışılarak) o durum için seçilmiş ve modülasyon halindeki güç ve frekans aralığında vücuda/enerji alanına verilerek
  4. Homeopatik ilaçlardan alınan enerjetik bilgi (ters çevrilmeden-amplifiye edilerek-o bilgiyi güçlendirmeye çalışarak) modülasyon halindeki güç ve frekans aralıklarında vücuda/enerji alanına verilerek kullanılır.

Rezonansta iki farklı yol…

Yukarıda bahsedilen şekilde kullanılan (yani klasik biorezonans) cihazlar (NEOQUİTT), cihazın giriş peteği ve giriş elektrodu üzerinden cihaza tanıtılan frekansı (cihazın vücuttan algıladığı frekans ya da cihaza tanıtılan-içerisine konulan maddenin yaydığı frekansı) modüle etme şeklinde çalışır. Bunun yanında cihazın kendisinin elektromanyetik alan ürettiği - yani PEMF ya da ICR şeklinde frekanslar üreterek çalışan cihazlar (örneğin SEQEX cihazı) da vardır. Yeni başlayan bir terapist için öncelik klasik biorezonans olmalıdır ancak her iki tekniğin de kendine has kullanım alanları bulunur.